Защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

(Privacy notice)

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на търговски продажби и услуги  , Декора ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими  и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "Декора " ООД

 2. ЕИК/БУЛСТАТ :121480991

 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1618 , район Витоша бул. „Александър Пушкин “ №15

 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1618 , район Витоша бул. „Братя Бъкстон  “ №88

 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1618 , район Витоша бул. „Братя Бъкстон  “ №88

 6. E-mail: info@dekora.bg

 7. Телефон.: 02 955 62 77

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон:02 915 3 518

 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

„Декора “ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Декора ООД  събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на търговски продажби и услуги във връзка с изработка, доставка и монтаж на настилки  и текстилни изделия при сключване на договори или други документи с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 • Изпълнение на задълженията на Декора ООД по договор с Вас;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Декора ООД ;

 • За целите на легитимния интерес на Декора ООД .

      (2) Спрямо личните данни, които Вие ни предоставяте , използвайки нашите услуги и стоки , Декора ООД  действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Декора ООД  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите търговски взаимоотношения и  услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил, приемане на поръчка и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на стоките и услугите ни;

 • индивидуализация на страна по договора;

 • регистрация на участник в събитие, организирано от Декора ООД във връзка с маркетинг и реклама;

 • счетоводни цели- с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

 • статистически цели;

 • защита на информационната сигурност;

 • обезпечаване на изпълнението за предоставяне на съответната  стока и /или услуга;

 • събиране на задължения

 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на нашите стоки и изделия  подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас поръчки и оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

       (2) Декора ООД  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

   (3) При обработването и съхранението на личните данни, Декора ООД  може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Декора ООД?

Чл. 3. (1) Декора ООД  извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в  стоките и услугите, надвишени параметри, съгласно изготвени документи за предоставяне на същите;

         (2) Декора ООД  обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име , презиме и  фамилия, електронна поща, държава, телефон)

 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация като страна по договор  възложител ; 2) Осъществяване на връзка с възложителя  и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на технически параметри .

 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия по договора  и закупуване на стоки и услуги , между Декора ООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес за технически контакт.

 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

          (3) Декора ООД  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

         (4) Личните данни са събрат от Декора ООД  от лицата, за които се отнасят.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1)  Декора ООД  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на сключения договор .

          (2)  Видеозаписите в търговските части за обслужване на клиенти на Декора ООД  се съхраняват до 10 дни от създаване на записа.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Декора ООД   предава част или всички Ваши лични данни на обработващия  лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и приложимото законодателство.

          (2)Декора ООД  Ви уведомява, че няма да  предава част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Декора ООД  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на искане в свободен текст на адрес : гр.София бул.Братя Бъкстон 88.

          (2) Декора ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

          (3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на на нашите услуги и закупуване на стоки , ще Ви отговорим писменно и лично  дали Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Декора ООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

          (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

         (3) Декора ООД  предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас,  лично, в електронна или друга подходяща форма.

         (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Декора ООД  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Декора ООД на:

e-mail адрес: info@dekora.bg

или на адрес : гр.София бул.Братя Бъкстон 88


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Декора ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Декора ООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение .

          (2) Декора ООД  не е длъжна и не изтрива личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно  или законово задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС и в правото  на нашата държава, което се прилага спрямо Администратора за постигане на целта/ целите/, за които са събрани , като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяването на отношенията между нас в рамките на законовите срокове.

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

     (3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете  писмено искане, изпратено до Декора ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Декора ООД , като представите на място своята лична карта за целите на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Декора ООД.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Декора ООД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Декора ООД  да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • Декора ООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Декора ООД  имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

 

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изискате  данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Декора ООД , директно с искане на адрес : гр.София бул.Братя Бъкстон 88

            (2) Вие можете да поискате от Декора ООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат, за да прехвърлите Вашите лични данни към друг администратор.

            (3) Вие можете да поискате от Декора ООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Декора ООД  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Декора ООД  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13.  При наличие на законово основание Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Декора ООД , които се отнасят до Вас.В случай, че възражението Ви е  основателно вашите лични данни няма повече да бъдат обработвани.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Декора ООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

            (2) Декора ООД  не е длъжна да Ви уведомява, ако:

 • е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

 

Чл. 15. Декора ООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Бисквитки

 

Чл. 17.Нашите клиенти следва да бъдат информирани, че тяхната лична информация  и данни могат да бъдат събирани автоматично посредством стандартното функциониране на интернет сървъри и използването на „ бисквитки“. Събраните по този начин информация и данни не съставляват лични данни.

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които един уебсайт използва за разпознаване на редовни посетители и за улесняване на текущия достъп на потребителя до сайта и неговото използване, като същевременно позволяват на сайта да проследява поведението на потребителя  и да компилира агрегирани данни с цел подобряване на съдържанието и целевата реклама. „Бисквитките“ не са програми, които проникват в системата и повреждат файлове. Тяхната цел е да Ви предоставим пълноценно използване на нашата интернет страница, по- добра услуга и преживяване.  Ако желаете да предотвратите събирането на информация чрез използването на „бисквитки“,в повечето браузери съществува процедура , която позволява на потребителя да приеме или забрани тяхното използване .

 

Други разпоредби

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон:02 915 3 518

 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни по всяко време , при спазване на съответните законови и договорни ограничения , както и при предоставяне на предварително известие в разумен срок, като се свържете с нас на:

е-mаil адрес: info@dekora.bg

или на адрес:гр.София 1618 Бул.Братя Бъкстон 88 .

Mожете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 21(1). Когато възлагате на Декора ООД  да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Декора ООД  действа в качеството на обработващ личните данни.  

           (2). В случаите по ал. 1, Декора ООД  действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие предоставяте.

Какви мерки за сигурност сме предприели в Декора ООД по отношение сигурността на личните данни, които  ни предоставяте и ние съхраняваме като обработващ тези данни?

Чл. 22.Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. В рамките на търговската си дейност полагаме разумни усилия да гарантираме, че личната информация и данни, събрани от Вас, са защитени от загуба или неразрешен достъп. Тази защита е в сила по отношение на информацията, която се съхранява както на електронен, така и на хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до определени служители или представители. В допълнение, използваме общоприети техники за защита на информацията и процедури за контрол на достъпа.

EMIKO